FRONTNEXT ZONELENE BOELWORKSREVIEWS

Danstidningen, marts 2019, Simone Gouchan

"Lene Boel lyckas sätte ljuset på och debattera vilket angeläget ämne som helst på et ytterst fängslande sätt, med ett koreografiskt språg som aldrig bliver förutsägbart eller upprepar sig, Det är både fascinerande och iögonfallanda på en och samme gång."

Danser Canal Historique, februar 2019, Isabelle Calabre

"Lene Boel har iscenesat Super Humans ni dansere med imponerende elegance og styrke. Tilhører de stadig vores menneskelige race, disse ultra-trænede kroppe med forbløffende egenskaber, hvis kollektive udfoldelser dog samtidig synes at nedstamme fra tidernes morgen?"

Weekendavisen, Majbrit Hjelmsbo

"I 7 Runer er der hele syv skarpslebne, individualistiske kropsvirtuoser at stirre sig glad i låget på. Hep, det er hipt!

"Lene Boels syv vikinger udfordrer grænsen mellem hiphop, moderne dans og nycirkus i 7 Runer"

Jyllandsposten, Henrik Lyding:

“Virtuosic and original blend of Greenland’s culture and breakdance.”
“Virtuos og original blanding af Grønland og breakdance.”

“The familiar break-dance routines are transformed into something other than a display of physical virtuosity. Instead, they function effortlessly as both original and imaginative interpretations of ancient rituals and patterns of movement.”

“Her forvandles de velkendte break-dance numre til andet og mere end opvisning i kropslig virtuositet. I stedet fungerer de fuldkommen ubesværet som både originale og fabulerende fortolkninger af ældgamle ritualer og bevægelsesmønstre.”

Vibeke Wern, Berlingske:

*****
“Lene Boel’s new concise and complete image rich performance combines excellently inspiration from both Inuit and Hip–Hop cultures”

“Lene Boels stramme og helstøbte nye billedrige forestilling forener meget fint inspiration fra inuit- og hiphopkulturen”

Emily Clark, Copenhagen Post:

“It feels like genius on display.
Hip-hop and inuit dance merge for a thrilling ride.”

“The breakdancers Rojas and Grimah are so skilled and the choreography so precise that you feel you are witnessing some form of shape-shifting human origami, as they fluidly fold themselves like contortionists.
It´s a thrilling ride.”

Danstidningen:

“What is so impressive and exciting with Ritual is that the dancers change character throughout the performance  . It is also fine to see the fascinating Inuit culture presented on a Scandinavian stage and interpreted through a modern choreographic language which reaches out to many.”
“Det fine og spændende med Ritual er at danserne hele tiden skifter karakter. Desuden er det fint at se den fascinerende inuitkultur præsenteret på en skandinavisk scene, ovenikøbet tolket i form af et moderne koreografisk sprog som når ud til mange.”

Alina Ulsøe, Etniqa Magazine

“Ritual was simply breathtaking. Portrayed with such sincerity and so personally that I  became even more proud of Inuit culture.”
“Ritual var simpelthen forrygende. Så ægte og personligt skildret, at jeg kun blev mere stolt af inuit kulturen.”

Majbritt Hjelmsbo, Weekend Avisen

“Lene Boel has created a completely integrated performance that ingeniously merges Inuit and hip-hop culture.”
“Lene Boel har kreeret en helstøbt forestilling der genialt fusionerer inuit og hiphop-kultur.”

“Boel’s Greenland-inspired hip-hop dance performance, Ritual is a clear as a bell bull’s eye with wide audience appeal.”
“Lene Boels Grønlands- inspirerede hiphop-danseforestilling, RITUAL er et klokkerent pletskud med bred publikumsappel.”

Monna Ditmer, Politiken:

“Choreographer Lene Boel has hit the spot!”
“Koreografen Lene Boel har ramt plet!”

“High five for a new man. Choreographer Lene Boel and two break dancers take off from the ice cap and land with a strong bid for a new type of man”
“High five til den nye mand. Koreografen Lne Boel og to break dansere sætter af på indlandsisen og lander med et stærkt nyt bud på en mandetype.”